Kursy Bhp możemy podzielić na dwa rodzaje.

Co kryje się pod definicjom usługi Bhp? To bardzo istotne prace, którymi zajmuje się wiele przedsiębiorstw, świadczą one również niezwykle wysoko wyspecjalizowane usługi przeciwpożarowe poprzez sprawowanie stałego nadzoru Bezpieczeństwa pracy nad warunkami pracy, jako służba etatowa a także zewnętrzna. Nic w tym dziwnego. Właściwie dlaczego?

Ponieważ szkolenia Bhp są wszakże obowiązkowe do odbycia dla wszystkich nowozatrudnionych, którzy właśnie rozpoczęli pracować na konkretnym stanowisku. Szkolenia Bhp dzielimy LJM – usługi BHP dzielimy na 2 rodzaje. Jakie rzeczywiście wyróżniamy ich rodzaje? To szkolenia tak zwane wstępne , które obejmują instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy oraz szkolenia okresowe. Kursy te odbywają się w trakcie pracy i nie mogą one trwać krócej niż 3 godzinki lekcyjne.

Zatrudniony człowiek zaznajamia się wtedy z podstawowymi zasadami Bhp, to znaczy z bezpieczeństwem pracy i higieną. A konkretniej ze zbiorem zasad, które są powiązane z bezpiecznym i higienicznym wykonywaniem pracy. Nad przestrzeganiem przepisów i zasad Bhp w we wszystkich krajowych zakładach czuwa, nie kto inny, tylko Państwowa Inspekcja Pracy. Jeśli mówimy o wymienionym wyżej instruktażu stanowiskowym, to powinien być on oczywiście zrobiony, zanim do pracy zostanie dopuszczony pracownik, który został zatrudniony na stanowisku robotniczym, to znaczy takim, na którym jest narażony na liczne czyhające zagrożenie. Dlatego tak istotne jest, ażeby dowiedział się, jakie istnieją metody ochrony siebie przed tymi zagrożeniami. Najpierw wyjaśnia to na rozmowie wstępnej przełożony, a kolejno bardziej szczegółowo przedstawia to a ponadto omawia pozostałe czynności instruktor. Etapem końcowym jest przeprowadzany sprawdzian z pozyskanych wcześniej a także poznanych wiadomości.

Instruktaż stanowiskowy powinien być jednak powtórzony w pewnych sytuacjach, jeżeli np na stanowisku pracy zostaną przeprowadzone zmiany techniczno-organizacyjne, a pośród nich także zmiana mechanizmu technologicznego czy organizacja stanowisk. UWAGA! Przeprowadzenie szkolenia Bezpieczeństwa pracy w zakresie instruktażu ogólnego, i stanowiskowego powinno być potwierdzone poprzez pracownika na piśmie i dodatkowo zaznaczone w jego aktach osobowych. Takie oświadczenie ma mieścić imię i nazwisko pracownika a oprócz tego datę i miejsce odbycia takiego szkolenia, oraz podpis. Są też wspomniane kursy Bezpieczeństwa pracy zwane okresowymi. Czas trwania tych szkoleń jest uzależniony od ramowego programu – max. są to 64 godz. lekcyjne. Jeżeli konkretny pracownik przedstawi własne aktualne zaświadczenie, które potwierdza odbycie wymaganego kursu okresowego Bhp w danym okresie u innego pracodawcy, ma szansę być wówczas zwolniony z pierwszego kursu wstępnego. To dość istotna informacja. To szkolenie może bez wątpienia obejmować pozostałą grupę stanowisk pracy, jednakże jego program musi brać pod uwagę zakres, jaki jest potrzebny by dopuścić do pracy na całkiem nowym stanowisku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *